Contact

 

TLR International Laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Handelsweg 70

2988 DB Ridderkerk

Netherlands

Post

 

P.O. box 91244

3007 ME Rotterdam

Nederland

Chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl

(EU) 2020/1085

Gewijzigde wetgeving zie verordening (EU) 2020/1085:

Chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl vanaf 13 november 2020 verboden.

 

Chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl

De Europese Commissie heeft de insecticides chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl verboden vanwege gezondheidsrisico's voor de mens. De vergunning van beide stoffen liep in januari van dit jaar af en er is besloten om deze niet te verlengen.

Het bestrijdingsmiddel wordt onder andere gebruikt als insecticide tegen onder meer rupsen en larven bij de teelt kool, asperge en prei, maar ook bij sierplanten en in boomkwekerijen.

 

Verbod per 13 november middels verordening (EU) 2020/1085

De verordening (EU) 2020/1085 van de Commissie van 23 juli 2020 tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl in of op bepaalde producten is van toepassing vanaf 13 november 2020.

Dit betekent voor u als klant dat alle bestaande toelatingen voor die de werkzame stoffen chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl bevatten, zijn ingetrokken.

Achtergrond van Verordering (EU) 2020/1085

Het niet verlengen is tot stand gekomen met onderzoek van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), zij hebben verklaringen gepubliceerd en de gevolgen voor de menselijke gezondheid van die werkzame stoffen beoordeelt. Het kan niet worden uitgesloten dat er een genotoxisch potentieel als gevolg van de blootstelling aan residuen van de twee stoffen in levensmiddelen is voor kinderen.

 

Laboratorium analyses van Chloorpyrifos en Chloorpyrifos-methyl

Voor het laboratorium geldt dat de bepaalbaarheidsgrenzen voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl in alle producten op 0,01 mg/kg op de bepaalbaarheidsgrens moet worden vastgesteld. Dit geldt voor in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong. Concreet geldt dus dat voor deze producten het gehalte aan chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl <0,01 mg/kg moet zijn. TLR heeft haar accreditatie (L059) hiervoor op orde.

Bedankt voor het aanmelden

Wij zouden graag willen weten wat voor type Nieuws u allemaal wilt ontvangen

x
Vul uw e-mail adres in

Om het gehele artikel te kunnen lezen dient u uw e-mail adres in te voeren.

U ontvangt een eenmalige link in uw mailbox.