Contact

 

TLR International Laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Handelsweg 70

2988 DB Ridderkerk

Netherlands

Post

 

.

.

.

Aardbeien

Voedingswaarde, suikers, voedingsvezel...

PROCES OMSCHRIJVING EN RESULTATEN ANALYSE VAN AARDBEIEN MET CHOCOLADE

In dit artikel nemen we met u een kijkje in het analyseproces! Welke stappen worden doorlopen? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kan TLR International Laboratories iets betekenen voor U?

Allereerst bespreken we in algemene zin ons proces van aanvraag tot rapportage en daarna zien we het proces van analyse van de aardbeien met chocolade die op de open dag worden geserveerd.

PROCESOMSCHRIJVING

AANVRAAG

Wanneer vanuit de Aardbeien Drive-in de wens ontstaat een product te analyseren, kan contact worden gezocht met onze accountmanagers. Is de wens een analyse die we kennen en beheersen, dan kan het proces verder in gang worden gezet. Is de wens een voor ons onbekende analyse of product, dan zal de accountmanager in overleg gaan met de afdeling(en) om te onderzoeken of er vanuit de analisten vertrouwen is om, binnen onze kwaliteitseisen, aan de wens van de klant te kunnen voldoen. Waar mogelijk leveren we maatwerk, voor wat betreft analyses en overige onderzoeksvraagstukken. De klant ontvangt een aanvraagformulier waarop de aanvraag dient te worden omschreven (aanvinken informatie en analyses) en waar een mogelijkheid is om aanvullende gegevens te noteren.

MONSTERNAME

Als de monsters aangekondigd zijn en er is akkoord vanuit de klant én vanuit TLR, kan worden overgegaan tot monstername. U kunt als klant zelf de monstername, etikettering en transport verzorgen, maar ook hierbij zijn in overleg allerlei zaken mogelijk. De TLR-consultants kunnen u daarover breed adviseren.

MONSTERONTVANGST EN - REGISTRATIE

Bij ontvangst van de monsters worden deze gewogen, gefotografeerd en voorzien van stickers met een monsternummer. Dit nummer is uniek en zal intern dé link zijn naar het monster. In ons registratiesysteem worden de gegevens genoteerd en op basis van uw aanvraagformulier de juiste analyses, zogeheten parameters, aan het monster gekoppeld. Op de stickers staan codes voor de betreffende analyses, zodat vanaf de registratie duidelijk is wat er bij het monster wordt verwacht.

MALEN EN TRANSPORT

Voor de meeste analyses die we uitvoeren, maken we gebruik van gemalen monsters. Na de registratie gaan de monsters dan ook naar de maalkamer waar een deel wordt gemalen en een deel wordt doorgestuurd naar de opslag. Het gemalen monster wordt verdeeld over verschillende bakjes voor de verschillende afdelingen en met de buizenpost, een uniek vacuüm transportsysteem, naar de juiste afdeling vervoerd.

Analyses waarvoor niet wordt gemalen, vereisen bijvoorbeeld steriele afname of er is analyse van vluchtige componenten aangevraagd. Deze gaan direct door naar de afdeling.

Daarnaast zijn er producten die we al in gemalen vorm ontvangen of monsters die niet te malen zijn, zoals olie of vet. Ook deze worden verdeeld over diverse bakjes en overgebracht naar de afdelingen.

VOORBEWERKING

Aangekomen op de afdeling, wordt het monster in behandeling genomen. Van de monsters wordt volgens de specifieke analyseprocedure een bekende hoeveelheid afgewogen zodat het mogelijk is na analyse de juiste concentratie te berekenen.

Afhankelijk van de gevraagde analyse, ondergaat het monster een bewerking voordat de analyse daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit kunnen eenvoudige handelingen zijn als aanzuren, smelten, oplossen en dergelijke, maar ook complexere bewerkingen als destructie, omzettingen en extractie komen voor om de monsters geschikt te maken voor analyse. De tijdsduur van voorbewerking varieert van enkele minuten tot meerdere uren.

ANALYSE

De analyses die we uitvoeren zijn intern gedocumenteerd, zodat volgens een vaste procedure wordt gewerkt. Een grote variatie aan apparatuur is beschikbaar om de brede range van analyses uit te voeren. Van microscoop, waarmee we een product van buitenaf bekijken, tot aan geavanceerde systemen waarbij de gevraagde parameters op molecuulmassa worden gedetecteerd.

Ook bij de analyses varieert de tijdsduur per monster van enkele minuten tot meerdere uren. Een veel voorkomende routine is dat de monsters gedurende de dag worden klaargemaakt voor analyse en vervolgens ’s avonds en ’s nachts worden geanalyseerd. Naast de monsters van de klant worden controle monsters gemaakt die worden bekeken ter goedkeuring / afkeuring van het proces.

VERWERKING RESULTATEN

Wanneer de analyses zijn afgerond, worden de resultaten beoordeeld door een analist. Ondanks dat vele onderdelen van analyses steeds meer geautomatiseerd worden, zal altijd de controle van een analist nodig zijn die op basis van zijn ervaring en expertise de resultaten beoordeeld. De resultaten van de controle monsters documenteren we, zodat inzichtelijk is hoe stabiel de analyse is over langere tijd. Nadat de controles zijn uitgevoerd en goed bevonden, kunnen de resultaten van de monsters door de analist worden verwerkt in het registratiesysteem. Alle resultaten worden bekeken door een 2e persoon en nadat ook diegene zijn akkoord heeft gegeven, kan er gerapporteerd worden.

RAPPORTAGE

Het rapport bevat algemene gegevens die bij het monster zijn omschreven (monsternummer, klant ed), gevolgd door een overzicht van de gevonden resultaten. Waar dit eerder nog via de mail naar de klant werd gestuurd, zien we steeds vaker dat klanten gebruik willen maken van een directere vorm van rapportage, namelijk: ‘live’ meekijken naar het rapport via een klantenportaal. In dit portaal is er voor de klant inzicht in de monsters die binnen TLR in behandeling zijn.

AARDBEIEN MET CHOCOLADE – ANALYSE EN RESULTATEN

Hoe vertaalt dit proces zich naar de praktijk? Voorafgaand aan de open dagen, zijn aardbeien met chocolade geanalyseerd. Nadat de opdracht is besproken en zowel de klant als TLR akkoord waren, is het proces in gang gezet.

De monsters zijn afgesloten en gekoeld aangeleverd, waarna registratie in ons systeem volgde. Gegevens als klant, product omschrijving, gewicht en de gevraagde analyses zijn gekoppeld aan een uniek monsternummer.

De analyses waarvoor de aardbeien zijn aangemeld, zijn:

 

Aeroob kiemgetal

Allergenen – gluten

Allergenen – pinda

Escherichia coli (E.coli)

Gisten en schimmels

Norovirus en Hepatitis A

Salmonella

Suiker spectrum

Vetzuursamenstelling

Voedingswaarde

 

Voor de microbiologische en virus analyses is allereerst onder steriele omstandigheden de benodigde hoeveelheid apart genomen. Hiermee zijn de analyses voor E. coli, gisten en schimmels, aeroob kiemgetal, Norovirus, Hepatitis A en Salmonella opgestart.

De overige aardbeien met chocolade zijn gemalen tot een homogeen mengsel en vervolgens in bakjes verdeeld voor de andere analyses.

Om een indruk te geven van wat deze analyses inhouden en wat het belang is van de uitvoering ervan, volgt hieronder informatie over de analyses. Ook worden de resultaten besproken en weergegeven op het rapport.

 

AEROOB KIEMGETAL - ESCHERICHIA COLI (E.COLI) - GISTEN EN SCHIMMELS

Overal om ons heen zijn bacteriën en andere micro-organismen te vinden. We hebben ze nodig om te overleven en zouden niet zonder kunnen, maar voor (dier)voedselproducten en verwanten zijn er verschillende eisen voor hoeveel van een bepaalde bacterie of micro-organisme erin mag zitten. Bij de afdeling Microbiologie Klassiek analyseren we deze hoeveelheden en kunnen we nauwkeurig kwantificeren hoeveel van een bepaalde bacterie aanwezig is in een product. Hierbij kan gedacht worden aan totaal kiemgetal, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, gisten en schimmels. Er wordt hier nog op de klassieke manier gewerkt, dus met voedingsbodems en petrischalen. Deze methode is al meer dan 100 jaar in gebruik en nog steeds even effectief en bruikbaar. 

 

NOROVIRUS EN HEPATITIS A - SALMONELLA

Overal om ons heen zijn bacteriën en andere micro-organismen te vinden. We hebben ze nodig om te overleven en zouden niet zonder kunnen, maar van sommige bacteriën of virussen kunnen mensen en dieren erg ziek worden en daarom mogen ze niet altijd in alle producten aanwezig zijn. Bij de afdeling Pathogenen analyseren we de aanwezigheid van deze pathogene micro-organismen. Hierbij kan gedacht worden aan bacteriën zoals Salmonella spp, Listeria monocytogenes (de veroorzaker van Listeriose), EHEC en virussen zoals Norovirus en Hepatitis A. Er wordt gewerkt met moderne, moleculaire technieken zoals qPCR en MALDI-TOF om nauwkeurige en snelle resultaten voor de klant te genereren.

 

SUIKER SPECTRUM

Aardbeien bevatten gemiddeld 5% suiker, maar dit is erg afhankelijk van de soort. Deze natuurlijke suikers bestaan uit sucrose, glucose en fructose. Het suikerprofiel van chocolade is iets anders aangezien deze naast fructose en sucrose ook lactose bevat. Doorgaans bevat chocolade ongeveer 50% suiker waardoor deze aardbei met chocolade in totaal 19.1% suiker bevat.

 

VETZUURSAMENSTELLING

Bij de analyse Vetzuursamenstelling kunnen er verschillende vormen per vetzuur worden bepaald. De vetzuren kunnen ook als som paramaters worden weergegeven, zoals terug te vinden is op labels in supermarkten.

Wat zegt nu de vetzuursamenstelling over het product?

Een vetzuursamenstelling is een vingerprint voor niet samengestelde dierlijke en plantaardige oliën en vetten. In verschillende verhoudingen zitten er bepaalde vetzuren in. Er zijn verzadigde vetzuren, enkel onverzadigde vetzuren en meervoudig onverzadigde vetzuren. Verzadigde vetzuren zijn vetzuren zonder dubbele binding, zie het bovenste vetzuur in afbeelding 1. Meestal zijn dit de ongezonde verzuren die voor een hoog cholesterol gehalte zorgen. Voorbeelden van veel voorkomende oliën en vetten met verzadigde vetzuren zijn: cacaoboter, melkvet, kokosvet en palmolie.

Verschillende vetzuren - Afbeelding 1

Fatty acids

Daarnaast zijn er onverzadigde- met 1 dubbele binding, en meervoudig onverzadigde vetzuren met meerdere dubbele bindingen. Hoe meer onverzadigde verbindingen in de oliën en vetten zitten, hoe beter dit is voor je gezondheid.

Veel onverzadigde vetzuren zijn OMEGA vetzuren, deze zijn op de verpakking te herkennen als OMEGA 3, 6 en 9. Deze vetzuren komen voornamelijk voor in plantaardige oliën en oliën van vissen.

Aan het volledige vetzuurpatroon van de aardbeien met chocolade, was goed te zien dat het monster cacaoboter (chocolade) en melkvetten bevat, dit is normaal in chocolade. De aardbei zelf bevat weinig tot geen vetzuren, omdat er nauwelijks vet in de aardbeien zit.

 

VOEDINGSWAARDE

 

De voedingswaarde van een product wordt bepaald met een berekening waarbij  eiwit, vet, voedingsvezel en koolhydraten worden gebruikt. Een aardbei heeft gemiddeld een voedingswaarde van 32 kcal/100 gram maar met de chocolade er bij bevat deze aardbei 192 kcal/100g. Dit is omdat een aardbei voornamelijk uit water bestaat en vet en suiker in chocolade een veel calorieën bevatten.

 

Food & Feed Safety

 

Food & Feed Safety analyses zijn methodes welke niet zijn toegepast op de aardbeien.

Deze groep is onderverdeeld in contaminanten van antropogene en natuurlijke oorsprong en ook de analyse op elementen uit het periodiek systeem zijn hier onderdeel van, tezamen met kleine anorganische verbindingen.

Contaminanten van antropogene oorsprong zijn stoffen die door menselijk handelen onbedoeld of bedoeld terecht zijn gekomen in de voedselketen. Voorbeelden van dergelijke stoffen zijn dioxines, pesticiden, minerale olie en 3-MCPD.

Verder zijn er ook contaminanten van natuurlijke oorsprong zoals gifstoffen die geproduceerd zijn door schimmels en planten en ook een gevaar kunnen opleveren voor de menselijke of dierlijke gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn mycotoxinen, Patulin, blauwzuur en glucosinolaten.

Mineralen, metalen en kleine anorganische moleculen worden onderzocht met behulp van ICP-MS en ion-chromatografie (IC). Voorbeelden van dergelijke analyses zijn nitraat en fosfaat, maar ook koper en kwik kunnen worden bepaald. Ook hiervoor zijn maximaal toelaatbare concentraties waaraan wordt getoetst.

 

Bedankt voor het aanmelden

Wij zouden graag willen weten wat voor type Nieuws u allemaal wilt ontvangen

x
Vul uw e-mail adres in

Om het gehele artikel te kunnen lezen dient u uw e-mail adres in te voeren.

U ontvangt een eenmalige link in uw mailbox.