Contact

 

TLR international laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Bankwerkerstraat 16

3077 MB Rotterdam

Nederland

Post

 

Postbus 91244

3007 ME Rotterdam

Nederland

Consultancy

Consultancy

Brede ervaring in wereldwijd netwerk

De dienstverlening van TLR gaat veel verder dan monsternames, het doen van analyses en het uitgeven van certificaten. Dankzij onze brede ervaring binnen het wereldwijde netwerk van Peterson en Control Union kunnen we bedrijven adviseren en helpen bij het handhaven van de voedselveiligheid en kwaliteit.  Dit netwerk bestaat uit onafhankelijk opererende dienstverleners gespecialiseerd in inspectie en certificering van onder meer voedingsmiddelen en grondstoffen, diervoeders, biomassa en biobrandstoffen.

 

Kwaliteitszorg

Onze adviseurs kunnen kwaliteitsafwijkingen in voedsel en diervoeding, zoals mengvoeders, al in een vroeg stadium identificeren. Zo kan TLR bedrijven helpen bij het handhaven en verbeteren van de productkwaliteit en veiligheid.  Onze consultants leveren maatwerk, toegesneden op uw bedrijf: van het beantwoorden van specifieke vragen tot het oplossen van complexe vraagstukken rond de veiligheid van food en feed.

 

Daarnaast behoort troubleshooting tot het dienstenpakket. Bij acute productieproblemen bieden we een quick response-service. Onze consultants zullen niet alleen de oorzaak opsporen, maar ook in de productie helpen de gewenste productkwaliteit snel weer te realiseren.

TLR-consultants kunnen ook assisteren bij de risicobeoordeling en risico-evaluatie van voedselproductieprocessen, volgens methoden en schema’s als HACCP, ISO 22000, GMP+, GLOBALGAP, BRC, IFS en Q&S.

 

Wettelijke eisen en specificaties

TLR-consultants kunnen een onafhankelijke beoordeling van uw productiefaciliteit uitvoeren. Zo kunnen ze verifiëren of uw producten voldoen aan wettelijke voedselveiligheidseisen en/of specificaties van retailorganisaties of andere afnemers. Uiteraard kan dit worden bevestigd met relevante analyses in ons laboratorium.

 

Import- en exportcertificering

Onze adviseurs kunnen ook nagaan aan welke eisen u moet voldoen voor de import of export van uw voedingsmiddelen, grondstoffen, diervoeders, mengvoedergrondstoffen of biomassa en biobrandstoffen. Ons laboratorium verschaft daarbij de noodzakelijke, internationaal geaccepteerde analysecertificaten.

 

Etikettering

Voor voedingsmiddelen die worden verkocht in de EU gelden specifieke etikettingseisen. Consumenten moeten duidelijk worden geïnformeerd over de samenstelling en de aanwezigheid van allergenen. TLR kan de voedingskundige samenstelling van producten bepalen, zoals de hoeveelheid eiwit, vet en koolhydraten, en micronutriënten als vitamines en mineralen. Verder kunnen we de aanwezigheid of afwezigheid van voedselallergenen vaststellen.

 

Houdbaarheid en microbiële veiligheid

Benieuwd naar de houdbaarheid van uw producten? Die kunnen we vaststellen met onze brede range van laboratoriumanalyses en statistische evaluaties. In microbiologische challengetests onderzoeken onze specialisten of uw voedselproduct, diervoeder of mengvoedergrondstof een goede voedingsbodem vormt voor pathogene bacteriën. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen we oplossingen aandragen in de vorm van diverse combinaties van conserveringstechnologieën.

 

Training

TLR biedt op maat gemaakte trainingsprogramma’s voor uw staf en medewerkers op het gebied van voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Uw medewerkers doen de relevante vaardigheden op om uw managementdoelstellingen te realiseren. We richten ons op alle segmenten van de voedingsmiddelensector, inclusief catering, voedingsmiddelenproductie en -distributie en retail.