Contact

 

TLR international laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Bankwerkerstraat 16

3077 MB Rotterdam

Nederland

Post

 

Postbus 91244

3007 ME Rotterdam

Nederland

Vis & Zeevruchten

Vis & Zeevruchten

Vis en zeevruchten, zoals schaal- en schelpdieren, behoren tot de meest verhandelde voedselproducten ter wereld. De productie verschuift geleidelijk van de wilde vangst naar aquacultuur, als gevolg van overbevissing en de groeiende vraag.

De schaarste aan bepaalde visserijproducten kan leiden tot ongeoorloofde vervanging door minder exclusieve soorten. TLR kan fraude opsporen door de herkomst van soorten te achterhalen. Bij deze analyses maken we gebruik van DNA-sequencing of PCR-technieken.

 

Maar ook de voedingswaarde is belangrijk, en we kunnen gehaltes aan eiwit, vet, koolhydraten, vocht en vitamines bepalen. Daarnaast kan TLR speuren naar een breed scala aan (milieu)contaminanten en residuen, zoals pesticides, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxines, PCB’s, zware metalen, residuen van diergeneesmiddelen en radioactieve besmetting.

 

Een belangrijke parameter voor de versheid van visserijproducten is de totale vluchtige base-stikstof (TVB-N). Binnen de EU zijn hiervoor grenswaarden vastgesteld, net als voor het histaminegehalte. Door bederf kan het histaminegehalte stijgen, met mogelijke voedselvergiftiging als gevolg. TVB-N en histamine behoren dus eveneens tot de scope van TLR. En uiteraard bieden we ook microbiologische analyses, bijvoorbeeld voor gisten, schimmels, E. coli, Bacillus, norovirus en Vibrio Spp.

 

Welke analyses voor vis en zeevruchten?

Residuen

- Diergeneesmiddelen

- Pesticides (fungicides, herbicides, biocides)

 

Chemische bestanddelen en contaminanten

- Dioxines

- PCB’s

- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

- Zware metalen, onder meer lood, cadmium en kwik

- Radioactieve straling

 

Microbiologische parameters en bederfparameters

- Totaal kiemgetal

- Pathogenen, zoals salmonella en enteropathogene E. coli (EHEC / STEC), Bacillus en Vibrio Spp

- Gisten

- Schimmels

- TVB-N

- Histamine

- Mycotoxines

 

Voedingswaarde en samenstelling

- Eiwit

- Vet

- Koolhydraten

- Vitamines

- Mineralen

- Sporenelementen

- Vetzuursamenstelling

- Vocht

 

Genetische kenmerken

- Opsporen soorten en herkomst met DNA-sequencing en PCR-technieken