Contact

 

TLR International Laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Handelsweg 70

2988 DB Ridderkerk

Netherlands

Post

 

.

.

.

Pesticide analyse

Pesticide is een verzamelnaam voor allerlei bestrijdingsmiddelen die vaak gebruikt worden in de AGF-sector. Voorbeelden hiervan zijn fungiciden, herbiciden, insecticiden en rodenticiden. We hebben bestrijdingsmiddelen nodig om gewassen te beschermen. Zo beschermen chemische bestrijdingsmiddelen groente en fruit onder andere tegen ongedierte, ziektes, schimmels en algen.

 

Pesticiden kunnen toxisch zijn voor mensen. Wanneer we een te hoge concentratie binnenkrijgen als mens, kunnen we afhankelijk van de concentratie op lange of korte termijn ziek worden. Daarom zijn er strenge richtlijnen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit of andere levensmiddelen.

 

In de Europese Unie zijn duizenden gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor het gebruik op de Europese markt. Pesticiden worden gebruikt in de akkerbouw, kassenteelt en opslag in silo’s en loodsen.

 

Wij adviseren groente en fruit geregeld te controleren op pesticiden. Er is een maximum residu limiet in de Europese wetgeving vastgelegd in de Eurlex 396/2005. Voor sommige certificeringen gelden zelfs strengere normen; biologische producten ( organic ) en babyvoeding. Met een pesticide screening residu analyse test u producten op een brede range bestrijdingsmiddelen.

Voordelen van een Pesticide analyse bij ons TLR Laboratorium 

 

 • Bij ons is het mogelijk om monsters over de hele wereld te laten analyseren in Ridderkerk  
 • Realtime inzichten in uw analyses met onze online LIMS applicatie 
 • Korte doorlooptijden van de analyses. De pesticide screening resultaten ontvangt u vaak al binnen 24 uur
 • U ontvangt naast het certificaat ook de overzichtelijke retailerspecificatie
 • Wij houden rekening met de geldende ISO-normen voor uw analyses
 • Uw analyses voldoen ook aan de internationale geldende normen ILAC accreditatie en wettelijke verplichtingen 
 • We hebben een QS certificering en RvA accreditatie L059

Waarom analyses op pesticides uitvoeren?

Er is een acute referentie dosis ( ArfD waarde) welke aangeeft wanneer het risico het grootst is om ziek te worden. De EFSA is de Europese Food Safety Authority die continu de veiligheidsnormen rond voedsel bestuurd in de Europese Unie. Zij stellen vast wanneer bepaalde substanties gevaarlijk zijn voor mens en dier. De EFSA adviseert en de Europese Unie maakt de wetgeving.

 

Het ene pesticide is toxischer dan het andere pesticide. Daarnaast zijn wij als mens continu bezig om bestrijdingsmiddelen te verbeteren. Oude bestrijdingsmiddelen kunnen veel toxischer zijn dan die nieuw ontwikkelde gewasbeschermingsmiddelen.

 

De giftige stoffen uit bestrijdingsmiddelen kunnen via regenwater in het riool en oppervlaktewater terecht komen. Uiteindelijk kunnen daardoor ongemerkt mensen ziek worden. Daarom is het belangrijk om voedsel te testen op de aanwezigheid van pesticiden.

 

Groente en fruit testen op pesticides bij TLR

Wij kunnen onder andere voedsel testen op de volgende pesticiden:

 • Herbiciden
 • Fungiciden
 • Insecticiden
 • Paraquat
 • Diquat
 • Glyfosaat
 • Ethepon
 • Ethyleenoxide
 • Chlormequat
 • Mepiquat
 • CCC
 • Methylbromide
Bedankt voor het aanmelden

Wij zouden graag willen weten wat voor type Nieuws u allemaal wilt ontvangen