Contact

 

TLR international laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Bankwerkerstraat 16

3077 MB Rotterdam

Nederland

Post

 

Postbus 91244

3007 ME Rotterdam

Nederland

Noten & Zuidvruchten

Noten & Zuidvruchten

TLR ondersteunt bedrijven met een breed pallet aan analyses voor het bewaken van de kwaliteit en voedselveiligheid van noten en zuidvruchten.

 

Voor het opsporen van residuen en verontreinigingen beschikt TLR over een groot arsenaal aan analyses, zoals voor dioxines, PCB’s, zware metalen en pesticides. Daarnaast kan het laboratorium allerlei microbiologische parameters in kaart brengen. Van het totaal kiemgetal tot typering van pathogenen als salmonella of het traceren van virussen. En uiteraard kan TLR ook de voedingswaarde, zoals het eiwit- en vetgehalte, nauwkeurig bepalen.

 

Schimmelgroei is een van de problemen bij de teelt en bewaring van noten. Schimmels kunnen voor mens en dier gevaarlijke mycotoxines produceren. Een voorbeeld is aflatoxine, dat voorkomt in beschimmelde noten en pinda’s. Voor een aantal mycotoxines zijn maximumniveaus in voedingsmiddelen vastgesteld in EU. TLR kan snel en nauwkeurig mycotoxines opsporen, en bepalen of de hoeveelheid binnen de gestelde normen valt.

 

Belangrijk is ook dat TLR dankzij het internationale netwerk van zusterbedrijven Peterson en Control Union wereldwijd opereert en dus op veel plekken in de wereld monsters kan nemen.

 

Welke analyses voor noten en zuidvruchten?

Residuen en chemische contaminanten

- Pesticides (fungicides, herbicides, biocides)

- Dioxines

- PCB’s

- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

- Zware metalen, onder meer lood, cadmium en kwik

- Radioactieve straling

- Mycotoxines, onder andere aflatoxine, ochratoxine

 

Microbiologische parameters

- Totaal kiemgetal

- Pathogenen, zoals salmonella

- Bederfveroorzakers

- Gisten

- Schimmels

- Virussen

 

Voedingswaarde en samenstelling

- Eiwit

- Vet

- Koolhydraten

- Vitamines

- Mineralen

- Sporenelementen