Contact

 

TLR international laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Bankwerkerstraat 16

3077 MB Rotterdam

Nederland

Post

 

Postbus 91244

3007 ME Rotterdam

Nederland

Mengvoeders

Mengvoeders

Als mengvoederproducent wilt u snel zekerheid over de kwaliteit uw producten. Voor een optimale voerformulering is inzicht in de gehalten aan nutriënten noodzakelijk. TLR biedt uiteraard de volledige analyse van Weende componenten in uw producten, maar dat is niet alles.

 

Naast chemische analyses kan TLR ook snel de microbiologische kwaliteit en veiligheid monitoren en mycotoxines bepalen. Oorzaken voor microbiologische besmetting van grondstoffen zijn meestal onvoldoende hygiëne en klimaatbeheersing tijdens opslag of transport. Schimmels, gisten en bacteriën in grondstoffen worden meestal wel gedood in het mengvoerproductieproces, maar in het kader van kwaliteitsborging wilt u inzicht in de microbiologische kwaliteit van uw grondstoffen. Ook daarvoor kunt u terecht bij TLR: we analyseren onder meer Salmonella, Campylobacter en enterobacteriaceae. Desgewenst analyseert TLR ook de microbiologische kwaliteit van gewassen tijdens de teelt. Als gewassen tijdens de teelt of de opslag besmet raken met schimmels, dan kunnen mycotoxines gevormd worden die een bedreiging vormen voor de diergezondheid.

 

Voor een analyse van fysische en (bio)chemische contaminanten in uw producten biedt TLR ook verschillende mogelijkheden. Zware metalen, dioxines, bestrijdingsmiddelen en PCB’s zijn voorbeelden van contaminanten waarvoor actie- en afkeurgrenzen gelden. Het is dan ook van belang om de gehalten in grondstoffen te monitoren.

 

Uiteraard is een hoge betrouwbaarheid voor een analyselaboratorium als TLR een must.

TLR is GMP+ en QS gecertificeerd en ISO 17025 geaccrediteerd. Omdat we ook zijn goedgekeurd door FOSFA en GAFTA, worden onze rapportages internationaal erkend. Met onze brede range aan analyses ondersteunen we bedrijven bij het werken volgens kwaliteitsschema’s. 

 

Welke analyses voor mengvoeders?

Weende componenten

- Vocht, ruweiwit, ruwvet, zetmeel en suikers, vezelfracties (NDF, ADF, lignine).

 

Nutriënten in detail

- Aminozurenpatroon, vetzurenpatroon, verteerbaarheid.

 

Residuen en contaminanten

- Fysische controle op verontreinigingen en beschadigde of aangetaste graankorrels

- Pesticides/bestrijdingsmiddelen

- Nitraat en nitriet

- Antibiotica (bij voorbeeld furazolidon in soja)

- Zware metalen, onder meer lood, cadmium en kwik

- Dioxines en dioxine-achtige PCB’s

- Mycotoxines, onder andere aflatoxine, deoxynivalenon, ochratoxine en fumonisinen

 

Microbiologische parameters

- Totaal kiemgetal

- Pathogene bacteriën, zoals salmonella en enteropathogene E. coli (EHEC / O157)

- Bederfveroorzakende bacteriën, bijvoorbeeld alicyclobacillus

- Gisten en schimmels

- Virussen, onder meer norovirus en hepatitis A

 

Genetische kenmerken

- Opsporing GMO’s met behulp van PCR-analyse