Contact

 

TLR international laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Bankwerkerstraat 16

3077 MB Rotterdam

Nederland

Post

 

Postbus 91244

3007 ME Rotterdam

Nederland

Ruwvoeders

Ruwvoeders

Ruwvoeders zijn een essentieel onderdeel van het rantsoen van herkauwers. Naast weidegras en snijmaïs worden diverse ruwvoeders – al of niet ingekuild – vervoederd aan rundvee, als onderdeel van een TMR of separaat. Ook varkens, met name zeugen, kunnen de beschikking krijgen over ruwvoer (hooi of stro), omdat dit hun welzijn en darmgezondheid ondersteunt.

 

De kwaliteit van ruwvoeders wordt grotendeels bepaald tijdens de teelt: weersomstandigheden, bodemmanagement en het moment van oogsten hebben veel invloed op de samenstelling. Desgewenst analyseert TLR uw snijmaïs vóór inkuilen op drogestof-, eiwit- en zetmeelgehalte. Het inkuilen moet zorgvuldig gebeuren: zo nodig voordrogen, goed aanrijden en luchtdicht afsluiten. Kuilvoeders staan – na openen van de kuil – bloot aan de lucht en dan kunnen zich ongewenste micro-organismen gaan ontwikkelen. Bij TLR kunt u kuilvoer en andere ruwvoeders laten analyseren op pH, bacteriën, schimmels en gisten, maar ook op bij voorbeeld resten van gewasbeschermingsmiddelen. In hooi en stro kunnen door schimmels geproduceerde mycotoxinen een risico vormen en is (vooral bij hooi) de botanische samenstelling een punt van aandacht. Natuurhooi kan bij voorbeeld Jacobs-kruiskruid bevatten, een plant die giftig is voor paarden en rundvee.

 

Ruwvoeders zijn variabele producten en om ze goed in te rekenen in het rantsoen is inzicht in de nutritionele samenstelling noodzakelijk. Ook hiervoor kunt u natuurlijk terecht bij TLR.TLR heeft een groot aanbod analyses die wij kunnen uitvoeren op uw ruwvoeders, dit zijn onder andere:

 

Welke analyses voor ruwvoeders? 

Weende componenten

  - Vocht, ruweiwit, ruwvet, zetmeel en suikers, vezelfracties (NDF, ADF, lignine).

 

Nutriënten in detail

  - Aminozurenpatroon, vetzurenpatroon, pH, organische zuren.

 

Residuen en contaminanten

  - Fysische controle op verontreinigingen, beschadigde of aangetaste graankorrels en botanische         samenstelling

  - Pesticides/bestrijdingsmiddelen

  -Fungicides, onder andere dithiocarbamaten

  -Herbicides, zoals glyfosaat, paraquat en diquat

  -Biocides

  - Nitraat en nitriet

  - Antibiotica (bij voorbeeld furazolidon in soja)

  - Zware metalen, onder meer lood, cadmium en kwik

  - Dioxines en dioxine-achtige PCB’s

  - Mycotoxines, onder andere aflatoxine, deoxynivalenon, ochratoxine en fumonisinen

 

Microbiologische parameters

  - Totaal kiemgetal

  - Pathogene bacteriën, zoals salmonella, clostridia, E. coli

  - Bederfveroorzakende micro-organismen

  - Gisten en schimmels

  - Virussen, onder meer norovirus en hepatitis A

 

Genetische kenmerken

  - Opsporing GMO’s met behulp van PCR-analyse

 

Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden die TLR biedt voor de analyse van uw ruwvoeders!