Contact

 

TLR international laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Bankwerkerstraat 16

3077 MB Rotterdam

Nederland

Post

 

Postbus 91244

3007 ME Rotterdam

Nederland

Vochtrijke voeders

Vochtrijke voeders

Vochtrijke diervoeders zijn enkelvoudige diervoeders die rechtstreeks bij de veehouder worden afgezet. Het kan daarbij gaan om vloeibare of steekvaste (stapelbare) producten die worden toegepast in rantsoenen voor rundvee of varkens.  Stapelbare producten kunnen worden ingekuild, vloeibare producten worden toegepast in brijvoeders.

 

Tijdens de opslag van vochtrijke diervoeders zorgen micro-organismen voor fermentatie: Zetmeel en suikers worden omgezet in melkzuur en andere organische zuren en dit heeft in het algemeen een gunstig effect op de houdbaarheid en op de vertering en de darmgezondheid.  De spontane verzuring zorgt voor conservering. De microbiologische kwaliteit van vochtrijke voeders is wel een punt van aandacht, omdat mogelijk pathogene bacteriën de gunstige melkzuurbacteriën kunnen verdringen. Ongewenste micro-organismen verlagen de voederwaarde en kunnen de diergezondheid aantasten. Ingekuilde enkelvoudige voeders staan – na openen van de kuil – bloot aan de lucht en dan kunnen zich ongewenste micro-organismen gaan ontwikkelen.
Bij TLR kunt u vochtrijke producten en ingekuilde voeders laten analyseren op pH, bacteriën, schimmels en gisten.

 

Vochtrijke, enkelvoudige voeders zijn variabele producten en om ze goed in te rekenen in het rantsoen is inzicht in de nutritionele samenstelling noodzakelijk. Ook hiervoor kunt u terecht bij TLR.

 

Welke analyses voor vochtrijke diervoeders?

Weende componenten

  - Vocht, ruweiwit, ruwvet, zetmeel en suikers, vezelfracties (NDF, ADF, lignine).

 

Nutriënten in detail

  - Aminozurenpatroon, vetzurenpatroon, pH, organische zuren.

 

Contaminanten 

  - Fysische controle op verontreinigingen en beschadigde of aangetaste graankorrels

  - Pesticides/bestrijdingsmiddelen

       - Fungicides, onder andere dithiocarbamaten

       - Herbicides, zoals glyfosaat, paraquat en diquat

       - Biocides

  - Nitraat en nitriet

  - Antibiotica (bij voorbeeld furazolidon in soja)

  - Zware metalen, onder meer lood, cadmium en kwik

  - Dioxines en dioxine-achtige PCB’s

  - Mycotoxines, onder andere aflatoxine, deoxynivalenon, ochratoxine en fumonisinen

 

Microbiologische parameters

  - Totaal kiemgetal

  - Pathogene bacteriën, zoals salmonella, clostridia, E. coli

  - Bederfveroorzakende micro-organismen

  - Gisten en schimmels

  - Virussen, onder meer norovirus en hepatitis A

 

Genetische kenmerken

 - Opsporing GMO’s met behulp van PCR-analyse