Contact

 

TLR international laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Bankwerkerstraat 16

3077 MB Rotterdam

Nederland

Post

 

Postbus 91244

3007 ME Rotterdam

Nederland

Groente en Fruit

Groente en Fruit

Bij een kwetsbare en bederfelijke productgroep als groente en fruit is snelheid cruciaal. Daarom analyseert TLR groente- en fruitmonsters binnen 24 tot 48 uur op belangrijke verontreinigingen en bestanddelen.

 

Naast chemische analyses kan TLR ook snel de microbiologische kwaliteit en veiligheid monitoren en mycotoxines bepalen. Oorzaken voor microbiologische besmetting van groente en fruit zijn vaak een slechte handhygiëne en besmet waswater. Ook de enteropathogene E. coli komt voor op groente- en fruitproducten en TLR is geaccrediteerd voor het opsporen hiervan.

 

Daarnaast kunnen virussen overleven in de waslaag waarmee bepaalde fruitsoorten zijn bedekt. TLR kan op deze producten het norovirus en hepatitis A opsporen.

 

Uiteraard is een hoge betrouwbaarheid voor een analyselab als TLR een must. En met onze brede range aan analyses ondersteunen we bedrijven bij het werken volgens kwaliteitsschema’s als Q&S, GlobalGap, IFS en BRC.

 

Welke analyses voor groente- en fruitproducten?

Contaminanten

- Pesticides

- Fungicides, onder andere dithiocarbamaten

- Herbicides, zoals glyfosaat

- Biocides

- Nitraat en nitriet

- Zware metalen, onder meer lood, cadmium en kwik

- Dioxines

- Mycotoxines, onder andere aflatoxine, ochratoxine 

 

Microbiologische parameters

- Totaal kiemgetal

- Pathogenen, zoals salmonella en enteropathogene E. coli (EHEC / STEC)

- Bederfveroorzakende bacteriën, bijvoorbeeld alicyclobacillus

- Virussen, onder meer norovirus en hepatitis A

- Patuline

 

Genetische kenmerken

- Opsporing GMO’s