Contact

 

TLR international laboratories

+31 (0)10 282 32 92

contact@tlr.nl

Kantoor

 

Bankwerkerstraat 16

3077 MB Rotterdam

Nederland

Post

 

Postbus 91244

3007 ME Rotterdam

Nederland

Vlees

Vlees

Voor een bederfelijke en veel verhandelde productgroep als vlees is snelle analyse cruciaal. TLR biedt een groot arsenaal aan analysemethoden. Niet alleen voor het bepalen van voedingswaarde, kwaliteit en voedselveiligheid, maar ook voor het opsporen van voedselfraude.

 

Zo heeft TLR moderne DNA-sequencing en PCR-technieken in huis om fraude aan te tonen denk daarbij aan het verkopen van paardenvlees als rundvlees. Maar ook voor de voedingswaarde is belangrijk dat die juist is geëtiketteerd. We kunnen gehaltes aan eiwit, vet, koolhydraten, vocht, vitamines, mineralen en sporenelementen bepalen.

Daarnaast kan TLR speuren naar een groot scala aan (milieu)contaminanten en residuen. Zo analyseert TLR ook uw vleesproducten op Fipronil. Andere voorbeelden zijn pesticides, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxines, PCB’s zware metalen, residuen van diergeneesmiddelen en zelfs radioactieve besmetting.

 

TLR biedt verder een breed pallet aan pathogenenonderzoek aan, bijvoorbeeld voor Clostridium botulinum, enteropathogene E. coli (EHEC – ESTEC), listeria en salmonella. Typering van Salmonella voeren we uit met de checkpointmethode, waarmee we binnen 36 uur uitsluitsel kunnen geven over het type. Daarnaast behoren ook virussen als norovirus en hepatitis A tot onze scope.

 

Welke analyses voor vlees en vleesproducten?

Residuen

- Diergeneesmiddelen

- Pesticides (fungicides, herbicides, biocides)

                                                                       

Chemische bestanddelen en contaminanten

- Dioxines

- Fipronil

- PCB’s

- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

- Zware metalen, onder meer lood, cadmium en kwik

- Radioactieve straling

 

Microbiologische parameters

- Totaal kiemgetal

- Pathogenen, zoals salmonella en enteropathogene E. coli (EHEC / STEC) en listeria

- Bederfveroorzakers

- Gisten

- Schimmels

- Virussen, onder meer norovirus en hepatitis A

- Mycotoxines

 

Voedingswaarde en samenstelling

- Eiwit

- Vet

- Koolhydraten

- Vitamines

- Mineralen

- Sporenelementen

- Vetzuursamenstelling

- Vocht

 

Genetische kenmerken

- Opsporen soorten en herkomst met DNA-sequencing en PCR-technieken